Disclaimer EWS

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze website. Door de webpagina’s te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Eco Worldwide Solutions B.V. heeft deze website met grote zorg samengesteld.  Desondanks kunnen zich onvolkomenheden voordoen. Eco Worldwide Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op deze website. Aan gegevens op deze webpagina’s kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag zonder toestemming van Eco Worldwide Solutions B.V. worden gebruikt.

Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Teksten die aangeleverd worden door derden mogen zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.

Eco Worldwide Solutions B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct  dan wel indirect, die de bezoeker/gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie.